VILLA NOLDIJK

Ridderkerk

Het is altijd een plezierige uitdaging om samen met de klant een project te ontwikkelen. Wanneer het om een eigen woning gaat is de inbreng van de klant nog explicieter van belang. Het onderhavig project heeft zich in de loop der tijd in een andere richting ontwikkeld dan aanvankelijk voorzien werd. In eerste instantie lag het in de bedoeling om een bestaande woning te renoveren en uit te breiden. Nader onderzoek wees echter uit dat de bouwkundige staat van de woning van dien aard was dat een dergelijke opzet niet de prijs-kwaliteit verhouding zou opleveren die verwacht mocht worden.

Een nieuwbouw variant opende de mogelijkheden om geheel op maat een woning te ontwikkelen. Specifieke wensen van de klant konden in het project worden verwezenlijkt, waarbij de opdrachtgever zelf steeds een actieve rol heeft ingenomen met betrekking tot de te maken keuzes.

OPDRACHTGEVER:
Particulier

LOCATIE:
Ridderkerk

ADRES:
Noldijk

PROGRAMMA:
Woning

PERIODE:
2017 – 2020

PARTNERS:
Swinn (constructeur)
S&W Consultancy (energieprestatie en brandveiligheid)

ALLE PROJECTEN