WOONZORGCENTRUM KORENSCHOOF

Heinenoord

Het begon met een door 01-10 Architecten gewonnen selectie op basis van een masterplan voor het centrum van de kern Heinenoord en resulteerde in het ontwerp en de realisatie van een maatschappelijk centrum. Volgende uit het beleid om zorg in de kernen van de Hoeksche Waard te decentraliseren, was programmatisch voorzien in de realisatie van een woongroep voor dementerende ouderen, een ruimte voor dagbehandeling en drie appartementen voor tijdelijk verblijf, aangevuld met door woningbouwcorporatie de Maashoek (nadien gefuseerd tot HW Wonen) te verhuren appartementen en een commerciële ruimte.

01-10 Architecten voorzag in haar ontwerp in een plan met het accent op integraliteit en ontmoeting en verder flexibiliteit met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Er was in voorzien om zowel de zorgfuncties als commerciële ruimte op termijn te kunnen omzetten tot reguliere woonfunctie. Reeds tijdens de realisatie bewees deze doelstelling haar waarde toen de beoogde supermarkt afzag van huisvesting in het complex en de betreffende ruimte kon worden afgebouwd als kinderdagverblijf.

Het complex is zodanig opgezet dat maximale ontmoeting tussen de verschillende bewoners doelgroepen mogelijk is. Daartoe is het complex van een gemeenschappelijke hoofdentree en ontsluitingsstructuur voorzien. De glazen entreehal met binnencorridor fungeert daarbij als centrale ontmoetingsplek. Het project is gesitueerd rond een publiek plein dat op termijn deel had moeten gaan uitmaken van de centrale as van het nieuwe centrumgebied. Nadien is deze ambitie helaas niet haalbaar gebleken.

De architectuur en materialisatie van het project is rijk en tegelijkertijd ingetogen. Buitenruimten zijn integraal in de bouwmassa vormgegeven. De hoofd materialisatie bestaat uit een genuanceerde lichte baksteen en Eternit leien. 

OPDRACHTGEVER:
HW Wonen,
Zorgwaard

LOCATIE:
Heinenoord

PROGRAMMA:
19 woningen

ADRES:
Wouter van den Walestraat, 3274 CR

BVO:
3.750 m²

PERIODE:
2006 – 2010

ALLE PROJECTEN