WOONZORGCOMPLEX SLINGE

Rotterdam

Aafje Thuiszorg, Huizen en Zorghotels met voorheen een woon-zorgvoorziening aan de Schoonegge in de Rotterdamse wijk Zuidwijk, was op zoek naar vervangende huisvesting in het hart van de wijk. Deze mogelijkheid diende zich aan op een in de nabijheid gelegen locatie aan de Slinge, waar vervolgens op basis van het door 01-10 Architecten ontwikkelde woon-zorgconcept ‘verzorgd samen wonen’ een nieuw woon-zorg centrum werd ontwikkeld.

Het concept voorziet in de huisvesting van cliënten in woongroepen die bestaan uit compacte, maar zelfstandige tweekamer woningen en een gemeenschappelijke huiskamer.

Het huisvestingsconcept is erop gericht om de cliënten van Aafje zoveel mogelijk te stimuleren bij de uitoefening van hun dagelijkse activiteiten. Het volwaardig eigen woondomein waar de cliënten over beschikken biedt een eigen vertrouwde woonomgeving en maximaliseert de mogelijkheden tot mantelzorg. Het plan aan de Slinge voorziet in 99 woningen binnen het concept van beschermd wonen, alsmede 40 zelfstandige driekamer aanleunwoningen. De planopzet en architectuur weerspiegelt vooral de woonfunctie en in zo beperkt mogelijke mate de zorgfunctie, waarmee integratie in de wijk gemaximaliseerd wordt.

In meerdere opzichten is het project erin geslaagd om de bewoners een zelfstandige en respectvolle huisvesting te bieden. De tweekamerwoningen voor de cliënten met een psychogeriatrische beperking zijn uitgevoerd met een eigen voordeur en een bescheiden woonkamer met pantry, waar de bewoners binnen hun eigen vertrouwde domein ook bezoek kunnen ontvangen. Vanwege de beperkte mobiliteit van de bewoners is ervoor gekozen om de gevelkozijnen tot op de vloer te laten doorlopen om zodoende het contact met de omgeving te optimaliseren. De oplossing is gevonden door toepassing van het idioom van Franse balkons.

Aafje levert zorg op maat, terwijl de locatie en de gemeenschappelijke voorzieningen uiteenlopende mogelijkheden tot sociale contacten bieden. Het grand café op de begane grond wordt goed gebruikt en bij mooi weer genieten veel bewoners van het buitenterras.

Het project is in het najaar van 2013 genomineerd voor de VKG architectuurprijs 2013-2014.

OPDRACHTGEVER:
Aafje, WaVo

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
97 woningen beschermd wonen en 40 zelfstandige 3-kamer aanleunwoningen met collectieve voorzieningen

ADRES:
Slinge 76, 3085 EW

BVO:
11.500 m²

PERIODE:
2007 – 2013

ALLE PROJECTEN