Zuider Paviljoens

Rotterdam

In 2017 werd Eentien Architecten geselecteerd voor de transformatie van de G en L paviljoens van het voormalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam Zuid.

De beide laagbouwvleugels maken deel uit van het oorspronkelijke vooroorlogse ziekenhuiscomplex. Bij de herontwikkeling van het omvangrijke ziekenhuisterrein is bepaald dat de historische gebouwen de status van gemeentelijk monument zullen verkrijgen en als ensemble zullen worden herontwikkeld.

De beide paviljoens worden herbestemd als grondgebonden woningen. Dit vraagt specifieke oplossingen. Het casco van de paviljoens kenmerkt zich door een extra hoge begane grond, een lage 1e verdieping en grote monumentale kap. Het transformatie model leidt tot smalle diepe woningen met een beukmaat die niet breder is dan de hoogte van de begane grond. Omdat de spant positie in de kap alterneert met de balkstructuur van de onderliggende verdiepingen moest het architectenbureau een bijzonder samenstel van trappen ontwerpen. De gekozen oplossing leidt ertoe dat de spanten als ruimtelijke elementen in de kap zichtbaar zullen blijven. Omdat het complex geen voor- of achterkanten kent behoeven de erfafscheidingen veel aandacht.

Het project is nog volop in ontwikkeling en zal nog onderhevig zijn aan wijzigingen. De bijgaande beelden zijn ontleend aan het concept voorlopig ontwerp.

OPDRACHTGEVER:
BOEi

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
30 woningen

ADRES:
Groene Hilledijk

PERIODE:
2017 – heden

PARTNERS:
Vianen bouwadvies (constructies)
Hurenkamp (bouwkundige uitwerking)
Polderman (monumenten- en renovatie adviezen)

ALLE PROJECTEN