ZORGKLINIEK ANTES II

Poortugaal

Na de realisatie van de kliniek voor langdurige zorg op het Antes terrein in Poortugaal is Eentien Architecten gevraagd om een visie te geven op de vervolgstap in de ingrijpende transformatie van dit gebied. Deze visie betreft de opzet van een tweede zorggebouw, vlak naast de eerste kliniek. In dit grote zorggebouw zullen een aantal verschillende afdelingen worden ondergebracht die nu nog verspreid zijn over diverse locaties in Rotterdam en omgeving. Er zullen in totaal 192 verblijfsplaatsen worden gerealiseerd.

De opzet van de nieuwe kliniek is gebaseerd op een werkwijze voor op- en afschaling van zorg die weer gestoeld is op de High & Intensive Care methode. Centraal in deze HIC-werkwijze staat het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Het ontwerp van de kliniek ondersteunt deze zorgvisie op verschillende vlakken. Het wil een maximaal helende omgeving bieden voor cliënten en daarbij tevens de persoonlijke veiligheid waarborgen van zowel cliënten als zorgverleners.

Door middel van VR en een interactief 3D-gebouwmodel hebben we samen met zorgverleners en clienten het ontwerp op beleving en functionaliteit kunnen toetsen.

OPDRACHTGEVER:
Antes / Parnassia Groep

LOCATIE:
Poortugaal

PROGRAMMA:
GGZ kliniek met 192 bedden;

ADRES:
Albrandswaardsedijk

BVO:
13.000m²

PARTNERS:
Staat Bouwmanagement
Goudstikker – De Vries
WTB Buro

ALLE PROJECTEN