In het centrum van Oud-Beijerland heeft BM Bouw uit Geldermalsen in juni 2015 een kleinschalig woningbouwproject opgeleverd.

01-10 Architecten verzorgde in opdracht van Woningstichting HW Wonen de architectuur. Het project omvat 7 grondgebonden woningen en een dubbele garage. De woningen worden door HW Wonen onder de liberalisatie huurgrens aangeboden en kon rekenen op veel belangstelling. Met de realisatie van het project is een jarenlang braakliggend terrein midden in het dorp weer ingevuld. Met de opzet en de architectuur van het project is in het bijzonder beoogd aan te sluiten op de historische context van de locatie. Naast de woningen is ook veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de erfafscheidingen en het binnenterrein.

De totale bouwtijd besloeg ca 5 maanden.