De Heuvelinkprijs wordt zoals aangegeven toegekend aan de beste nieuwbouw. Meer dan om architectuur alleen gaat het dan ook om de betekenis voor de stad Arnhem.

Het door 01-10 Architecten vormgegeven project “de Blauwe Weide”’ omvat een meerjarig revitalisatieplan voor de naoorlogse en inmiddels sociaal kwetsbare wijk Presikhaaf 1.

Over een periode van 11 jaar heeft 01-10 Architecten tezamen met haar projectpartners consistent en met gevoel voor context vormgegeven aan het transformatieproces van de wijk. De naoorlogse bebouwing voldeed niet meer aan de wooneisen van deze tijd en diende grotendeels te worden vervangen door eigentijdse woningen. Tegelijk waren de inspanningen er op gericht om stedenbouwkundig, typologisch als architectonisch een zorgvuldige aanhechting te realiseren tussen oud en nieuw. 01-10 Architecten heeft bij de architectonische vormgeving van de nieuwbouw gekeken naar de historische context en deze opnieuw gedefinieerd. Dat resulteerde niet in iconische nieuwbouw, maar zorgvuldig ontworpen en ambachtelijk gedetailleerde gebouwen die zich goed lieten verbinden met de 50 jaren architectuur van de wijk. De deelprojecten zelf en ook het proces van ontwikkelen en realisatie was geheel eigentijds, waarmee het projectteam in staat is gebleken om binnen strakke budgettaire kaders steeds betere prestaties af te leveren.

Wij bevelen het project van harte bij u aan!

Tot 1 mei kunt u uw stem voor de publieksprijs uitbrengen.