Afgelopen mei selecteerde Woonpartners Midden Holland voor de realisatie van de toren Zuidelijk Stempel West in Gouda van Wijnen West als Engineer & Build aannemer.
Inmiddels heeft van Wijnen conform de contractuele voorwaarden 01-10 Architecten ingeschakeld voor de engineering van het project.

De engineering vindt plaats in een intensief voorbereidingstraject met wekelijkse lean sessies.
De resultaten zijn hiernaar en naar verwachting kan de start van de bouw in september plaatsvinden.
01-10 Architecten en van Wijnen deden bij de realisatie van de naastgelegen Leo Vroman toren reeds ervaring op in een BIM proces.
Het op elkaar ingewerkt team wist bij de engineering van de toren Zuidelijk Stempel West snel tot resultaten te komen.
Een mooi voorbeeld van succesvolle ketenintegratie.