De school voor Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs Berkroden heeft in 2015 het nieuwe onderwijsgebouw in Berkel en Rodenrijs in gebruik genomen. Omdat in de ontwerpfase reeds een groei van leerlingen werd voorzien, is bij de bouw een casco extra verdieping toegevoegd. Reeds kort na oplevering bleek dat het nieuwe gebouw zoveel aantrekkingskracht op nieuwe leerlingen heeft dat het aantal nieuwe aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017 de prognoses ver overtreft. Daardoor is het noodzakelijk geworden om al binnen een jaar na oplevering de casco verdieping af te bouwen.

Het Architectenduet, een samenwerking tussen 01-10 Architecten en Spring Architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp van VMBO Berkorden, is namens Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs belast met de realisatie van de schooluitbreiding.

Met de versnelde afbouw wordt eens te meer aangetoond dat een hoogwaardig en aantrekkelijke leeromgeving een stimulerende invloed heeft op de leerlingendoelgroep. Het is de bedoeling dat de extra onderwijsruimten vanaf het studiejaar 2016-2017 inzetbaar zijn.

Ga naar dit project