Op 18 juli jongstleden is de initiatieffase van het CPO project Zorgzaam Wonen aan de Kreek in Oud-Beijerland afgesloten met de ondertekening van een Design & Build overeenkomst.

In augustus 2014 heeft 01-10 Architecten het initiatief genomen om een groep van geïnteresseerde particulieren bij elkaar te brengen om op de door de gemeente Oud-Beijerland als zodanig aangewezen locatie een CPO ontwikkeling tot stand te brengen. De interesse voor de ca 18 te realiseren appartementen was dusdanig groot dat het mogelijk bleek om binnen relatief korte tijd tot dit resultaat te komen.

Het project onderscheidt zich door een aantal bijzondere kenmerken. Zo is het mogelijk om niet alleen de appartementen geheel naar eigen inzichten in te richten; ook de grootte van de appartementen is niet vooraf bepaald. Verder onderscheidt het project zich door een bijzondere zorgdoelstelling. Met een zich terugtrekkende zorgsector wordt in afnemende mate voorzien in de verlening van lichte zorg. Het project Zorgzaam Wonen aan de Kreek springt hierop in door gemeenschappelijke faciliteiten binnen het complex te realiseren die kunnen worden aangewend voor gezamenlijke en ondersteunende activiteiten binnen het complex.

Door de gekozen D&B contractvorm is de instapdrempel naar het project voor aspirant bewoners laag gehouden en is de verdere ontwikkeling toevertrouwd aan een professioneel team.

De planning is erop gericht om medio 2016 te kunnen starten met de uitvoering.