Toen 01-10 Architecten in 2014 het initiatief nam voor een gestuurd CPO project in Poortwijk III te Oud-Beijerland had het bureau tot doel om specifiek een concept aan vooral maar niet alleen ouderen die in aan een volgende wooncarrière toe zijn en behoefte hebben aan een beschermde woonsituatie met een onderlinge zorgcomponent.

Er is in Nederland een groeiende groep senioren die nadat de kinderen het huis hebben verlaten overwegen een nieuwe wooncarrière te starten. Deze nieuwe wooncarrière houdt doorgaans in het inwisselen van een woning met tuin voor een beschermde woonvorm, vaak in de vorm van een appartement, met ruime mogelijkheid om de woning naar eigen inzichten vorm te geven. Het is een doelgroep die woonkwaliteit is gewend en (nog) niet bereid is om deze in te ruilen voor een standaard woning die niet voldoet aan specifieke woonwensen. Daarnaast is het een doelgroep die bij het ouder worden zich bewust is van een groeiende kwetsbaarheid en graag geborgd ziet dat een (toekomstige) zorgvraag voldoende wordt voorzien in de nieuwe wooncarrière.

01-10 Architecten voorzag in al deze aspecten toen zij het CPO project Zorgzaam Wonen aan de Kreek initieerde. Elke bewoner wordt de mogelijkheid geboden om de in het appartementencomplex af te nemen woning geheel naar eigen wens vorm te geven. Daartoe krijgen de bewoners vanaf het begin de ondersteuning van de architect. Het resultaat is dat geen van de inmiddels ruim 70% geopteerde woningen gelijk is aan een andere. De betrokkenheid van de bewoners is bijzonder groot en gaande het ontwerp proces neemt de initiële aarzeling om in de nieuwe woon carrière te stappen af. De inmiddels 14 ingerichte woningen verschillen niet alleen in de individuele woonwensen; de grootte van de woningen varieert van 60 tot 140 m2. Er is letterlijk voor iedereen wat wils, niet alleen in inrichting en grootte, maar ook in de keuze voor koop en huur. Voor de zorgcomponent zijn collectieve voorzieningen opgenomen.

Omdat inmiddels 70% van de woningen is verkocht, is de uitvoeringszekerheid gewaarborgd. De start van de bouw door D&B aannemer Batenburg is voor najaar 2016 voorzien.