Een goed 2015. Dat is wat wij u natuurlijk toewensen, zowel zakelijk als privé. Wij zijn blij met wat we in 2014 op zakelijk vlak voor elkaar hebben kunnen betekenen, maar het belang en het genot van de persoonlijke relatie ontgaat ons niet. We hopen dan ook dat we onze relatie in 2015 verder gestalte kunnen geven.

Met twee gewonnen selecties rond de jaarwisseling is 2014 mooi afgesloten en 2015 verwachtingsvol begonnen voor 01-10 Architecten.

Een van onze relaties selecteerde ons voor de realisatie van een bijeenkomstgebouw op haar bedrijfscampus en een andere relatie selecteerde ons als participant in het design & build team voor de realisatie van ca 100 woningen in het oosten van het land. Met op dit moment nog een design & build tender onder handen hebben wij duidelijk onze bakens verzet op het gebied van ketenintegratie.

In 2015 verwachten wij ook een aantal projecten in uitvoering te hebben. Onlangs is nog de renovatie gestart van de voormalige Nederlandsche Bank in Rotterdam. Binnenkort verwachten wij ook de start van de uitvoering van projecten in Oud-Beijerland, Zaltbommel en Gouda en later dit jaar projecten in onder andere Best, Gouda en Arnhem.

Op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap heeft 01-10 ook niet stil gezeten. In Oud-Beijerland heeft 01-10 het initiatief genomen voor een CPO project, gericht op de realisatie van een levensloopbestendig woongebouw met zorg infrastructuur. Actueel in het kader van de scheiding van wonen en zorg en de afbouw van de overheidstaken op het gebied van de lichte zorg. Wij hopen hiermee een antwoord te hebben voor de problemen waar zorgbehoevende ouderen op dit moment mee worden geconfronteerd.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!