Na eerder als finalist te zijn geëindigd voor de transformatie van het Carré-gebouw is 01-10 Architecten onlangs door BOEi geselecteerd voor de transformatie van de paviljoens van het voormalige Zuiderziekenhuis.

Er ligt een boeiende opgave om de monumentale kwaliteit van de beide zijvleugels van het ziekenhuis te vertalen in een bijzonder woonprogramma. Voor de transformatie zal het bureau nauwe samenspraak hebben met de gemeentelijke dienst monumentenzorg.