Aan het begin van 2017 zullen de 28 woningen aan de Honigkamp in Presikhaaf worden opgeleverd.

Als antwoord op de wijzende realiteit in de sociale huursector hebben we hier een compactere woning ontworpen binnen een beukmaat van 4,8m.

Wij zien een belangrijke opgave in het ontwerpen en realiseren van een divers programma aan compacte woningen voor verschillende doelgroepen in het kader van het beleid “passend toewijzen”.

Te veel wordt nog teruggegrepen op “one-size-fits-all” standaard woningen terwijl de vraag uit woonmarkt steeds gedifferentieerder wordt.

Ook het komend jaar zullen we ons gaan bezig houden met zowel de binnenstedelijke locaties als de na-oorlogse wijken waar deze vraagstukken spelen.