Het zit er weer bijna op: een bruisend jaar met verwachte en onverwachte ontwikkelingen. Een jaar waarin de orderportefeuille weer is gegroeid en inmiddels weer gezonde proporties heeft aangenomen. Een jaar waarin de solvabiliteit van het bureau verder is gegroeid en ver boven het gemiddelde van de branche ligt. Mooie cijfers dus, maar het belangrijkste blijft toch dat we samen met onze klanten en ketenpartners hebben kunnen werken aan de realisatie van mooie projecten.

Wij spreken dank uit aan ieder die ons bureau het vertrouwen heeft geschonken; het was een voorrecht om voor zoveel klanten te mogen optreden. We gaan vanaf volgende week een weekje genieten van ons kerstreces. Het bureau zal daartoe tussen 26 december en 2 januari gesloten zijn. In het nieuwe jaar staan we weer graag voor u klaar.

We wensen al onze relaties eveneens een fijn en gezegend kerstfeest en natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar!

Mede namens alle medewerkers, Nico Brouwer en Jeroen van Bekkum