Projecten die op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontstaan hebben de naam een lange voorbereidingstijd nodig te hebben met veel verrassingen en niet zelden ook veel teleurstellingen. In Oud-Beijerland nam 01-10 Architecten het initiatief om het op een andere wijze te doen.

Het architectenbureau bracht aan de voorkant een aantal geïnteresseerde aspirant bewoners bij elkaar en ontwierp voor een appartementengebouw van 16-20 appartementen een flexibel casco waarbinnen een grote variëteit van wensen in te vullen is. Het casco biedt een grote indelingsvrijheid, waarbinnen niet alleen de woninginrichting flexibel in te vullen is, maar ook de woninggrootte kan variëren.

Een novum is dat binnen het appartementencomplex een mix van koop- en huurwoningen mogelijk is en ruimte wordt voorzien om lichte zorgactiviteiten te faciliteren. Het project beoogt daarmee oplossingen te bieden voor een brede en groeiende doelgroep in de samenleving die regie willen nemen over wonen en onderlinge zorg zonder financiële drempels.

De gekozen werkwijze heeft ervoor gezorgd dat er in korte tijd voldoende belangstelling was om het project te ontwikkelen. Inmiddels is een aannemer aan het project verbonden die door middel van een Design & Build proces het project zal realiseren. Op 8 september heeft het kwaliteitsteam van Poortwijk haar goedkeuring aan het project gegeven.