Staedion heeft het project Reitzstraat in Den Haag gegund aan aannemingsbedrijf van Omme & de Groot. 01-10 Architecten is verantwoordelijk voor de verduurzaming en de renovatie van de gevels. Een bijzonder element is dat door de toepassing van steenstrips de oorspronkelijke architectonische kwaliteit van de twee complexen, die bij de eerdere renovatie in de tachtiger jaren verloren is gegaan, in ere wordt hersteld. Het ligt in het voornemen om nog voor de aankomende bouwvak vakantie de eerste proefwoning gereed te hebben.