Voor de renovatie van twee complexen aan de Reitzstraat in Den Haag heeft Staedion 01-10 Architecten gevraagd om de architectuur te verzorgen. De eerder in de jaren 1980 verbouwde complexen zijn uitgevoerd met asbesthoudende beplating die dienen te worden gesaneerd. Verder zijn bij de mutaties aan de woningplattegronden grote delen van de oorspronkelijke architectuur verloren gegaan. Met de moderne technieken is het mogelijk om door middel van keramische steenstrips de oorspronkelijke allure van de complexen terug te brengen. Daarbij wordt de oorspronkelijke kwaliteit vertaald naar een nieuwe vormgeving. Voor de opdracht werkt het architectenbureau nauw samen met Alphaplan. De omgevingsvergunning is inmiddels verstrekt; de start bouw is voor direct na de zomervakantie gepland.