Op 29 juni jl. organiseerde Volq in samenwerking met de gemeente Rotterdam de bijeenkomst “Wij willen Wonen”
Geinteresseerden werden geïnformeerd over de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap.
Daarvoor beschikte Volq over een achttal door marktpartijen aangedragen locaties.

De bijeenkomst werd druk bezocht en geconcludeerd kan worden dat er een grote groep woonconsumenten op zoek is naar mogelijkheden om individueel of collectief vorm te geven aan een nieuwe woon carrière. De aangeboden locaties waren divers en verspreid over de gehele stad. Er was interesse voor locaties in zowel in het budget als hogere segment, zowel Rotterdam Zuid als Rotterdam Noord. Opvallend was de belangstelling voor Katendrecht, waarmee duidelijk wordt dat de transitie van deze wijk inmiddels geslaagd kan worden genoemd.

Nico Brouwer van 01-10 Architecten was voor deze bijeenkomst als expert uitgenodigd en kon de aanwezigen inlichten over de kansen en bedreigingen van PO en CPO projecten. Vanuit eigen ervaring kon worden aangegeven welke methoden er zijn om de risico’s voor de deelnemers vergaand te beperken zonder af te doen aan de individuele of collectieve doelstellingen.

Mocht u interesse hebben naar onze visie op CPO, dan maken we graag een afspraak met u.

Klik hier voor de pagina van Volq.